دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

گام به گام دوازدهم متوسطه — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

گام به گام دوازدهم متوسطه — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

گام به گام دهم متوسطه تجربی ریاضی انسانی کامل

این مطلب “گام به گام دوازدهم” کلیه‌ی فعالیت‌های کلاسی، فکر کنید و تمریناتِ کتاب ها را بررسی می کند و پاسخ کامل ارائه می شود.

نکته مهم : لطفاً تا حد امکان دانش آموزان عزیز از این گام به گام ها استفاده نکنند.


دروس مشترک

فارسی دوازدهم (مشترک)

کل کتاب کامل سری ۱ ( ۴٫۹۲ مگابایت )

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت ( ۹٫۱۱ مگابایت )

نگارش دوازدهم (مشترک)


کل کتاب کامل سری ۱ ( ۳٫۱۰ مگابایت )

تحلیل کل کتاب کامل ( ۱٫۰۲ مگابایت )


زبان انگلیسی دوازدهم (مشترک)

کل کتاب کامل سری ۱ ( ۸٫۲۶ مگابایت )

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت ( ۶ مگابایت )


تاریخ معاصر دوازدهم (مشترک)

 کل کتاب کامل (۲٫۰۸ مگابایت )


شیمی دوازدهم (مشترک)

★ کل کتاب کامل( ۵٫۷۰ مگابایت )


سلامت و بهداشت دوازدهم (مشترک)

★ کل کتاب کامل( ۲٫۲۸ MB )


دین و زندگی دوازدهم (مشترک)

★ کل کتاب کامل ( ۴٫۹۱ مگابایت )


هویت اجتماعی دوازدهم (مشترک)

کل کتاب کامل (۱٫۱۲ مگابایت)

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت (۲۲٫۹ مگابایت)


عربی دوازدهم (مشترک ریاضی و تجربی)

کل کتاب کامل (۲٫۴۵ مگابایت)

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت (۵٫۵۹ مگابایت)


اختصاصی ریاضی فیزیک

فیزیک اختصاصی ریاضی فیزیک دوازدهم (ریاضی)

کل کتاب کامل سری۱ ( ۷٫۱۳ مگابایت )

کل کتاب کامل سری۲ ( ۱۱٫۴ مگابایت )
فصل ۱ ( ۳٫۹۵ مگابایت )
فصل ۲ ( ۴٫۲۸ مگابایت )
فصل ۳ ( ۳٫۰۱ مگابایت )
فصل ۴ ( ۱٫۷۶ مگابایت )
فصل ۵ ( ۱٫۴۵ مگابایت )
فصل ۶ ( ۱٫۴۲ مگابایت )


ریاضیات گسسته دوازدهم (ریاضی)

★ کل کتاب کامل ( ۱۳٫۵ مگابایت )


هندسه دوازدهم (ریاضی)

کل کتاب کامل (سری۱) (۶٫۱۶ کیلوبایت)

کل کتاب کامل (سری۲) (۲۹۰ کیلوبایت)
فصل ۱ (۵۰۳ کیلوبایت)
فصل ۲ (۲۱۴ کیلوبایت)
فصل ۳ (۲۲۳ کیلوبایت)


حسابان دوازدهم (ریاضی)

کل کتاب کامل سری۱ ( ۴۱٫۸ مگابایت )

فصل ۱ ( ۶٫۱۱ مگابایت )
فصل ۲ ( ۴٫۲۲ مگابایت )
فصل ۳ ( ۶٫۰۵ مگابایت )
فصل ۴ ( ۵٫۲۴ مگابایت )
فصل ۵ ( ۲۰٫۲ مگابایت )


اختصاصی تجربی

ریاضی دوازدهم (تجربی)

کل کتاب کامل سری ۱ (۵٫۷۴ مگابایت)

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت (۳۰٫۱ مگابایت)


زیست شناسی دوازدهم (تجربی)

کل کتاب کامل سری ۱ (۱٫۳۲ مگابایت)

کل کتاب کامل سری ۲ با حل متفاوت (۵٫۱۱ مگابایت)


فیزیک اختصاصی تجربی دوازدهم (تجربی)

کل کتاب کامل سری۱ ( ۹٫۵۰ مگابایت )

فصل ۱ ( ۳٫۲۴ مگابایت )
فصل ۲ ( ۳٫۶۷ مگابایت )
فصل ۳ ( ۴٫۹۱ مگابایت )
فصل ۴ ( ۴٫۷۲ مگابایت )


اختصاصی انسانی

جامعه شناسی دوازدهم (انسانی)

★ کل کتاب کامل (۷٫۹۳ مگابایت)


علوم و فنون ادبی دوازدهم (انسانی)

★ کل کتاب کامل سری ۱ (۲٫۷۱ مگابایت)


ریاضی و آمار دوازدهم (انسانی)

★ کل کتاب کامل ( ۸٫۸۴ مگابایت )


فلسفه دوازدهم (انسانی)

★ کل کتاب کامل سری۱ ( ۱٫۹۱ مگابایت )


عربی تخصصی دوازدهم (انسانی)

★ کل کتاب کامل ( ۱۴٫۵ مگابایت)


هنوز دیدگاهی ثبت نشده. شما اولین نفری باشید که درباره این مطلب نظر می دهد.
ارسال یک دیدگاه

ارسال یک دیدگاه