دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

گام به گام دهم متوسطه — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

گام به گام دهم متوسطه — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

گام به گام دهم متوسطه تجربی ریاضی انسانی کامل

این مطلب “گام به گام دهم” کلیه‌ی فعالیت‌های کلاسی، فکر کنید و تمریناتِ کتاب ها را بررسی می کند و پاسخ کامل ارائه می شود.

نکته مهم : لطفاً تا حد امکان دانش آموزان عزیز از این گام به گام ها استفاده نکنند


ریاضی دهم (ریاضی / تجربی)

★ فصل ۱ (۱۶مگابایت)

★ فصل ۲ (۹مگابایت)

★ فصل ۳ (۲مگابایت)

★ فصل ۴ (۳مگابایت)

★ فصل ۵ (۳مگابایت)

★ فصل ۶ (۲مگابایت)

★ فصل ۷ (۲مگابایت)


فیزیک دهم (ریاضی / تجربی)


★ فصل ۱ ص ۱ تا ۲۴ (۳٫۱۶ مگابایت)

★ فصل ۱ ص ۲۵ تا ۲۸ (۱٫۵۴ مگابایت)

★ فصل ۲ ص ۲۹ تا ۵۵ (۱٫۲۶ مگابایت)

★ فصل ۲ ص ۵۶ تا ۶۰ (۹۶۸ کیلوبایت)

★ فصل ۳ ص ۶۱ تا ۸۹ (۱٫۴۷ مگابایت)

★ فصل ۳ ص ۹۰ تا ۹۴ (۹۴۱ کیلوبایت)

★ فصل ۴ ص ۹۵ تا ۱۴۰ (۱٫۵۵ مگابایت)

★ فصل ۴ ص ۱۴۱ تا ۱۴۴ (۹۹۵ کیلوبایت)

★ فصل ۵ ص ۱۴۵ تا ۱۷۴ (۹۱۸ کیلوبایت)

★ فصل ۵ ص ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۱٫۰۵مگابایت)


شیمی دهم (ریاضی / تجربی)

★ فصل ۱ ص ۱ تا ۴۱ ( ۳٫۵۸ مگابایت )

★ فصل ۱ ص ۴۲ تا ۴۴ ( ۱٫۱۴ مگابایت )

★ فصل ۲ کامل ( ۶۴۹ کیلوبایت )

★ فصل ۳ کامل ( ۶۱۵ کیلوبایت )

عربی دهم (ریاضی / تجربی)


★ گام به گام کل کتاب (همراه با جزوه آموزشی) ( ۲۰٫۴ مگابایت )

★ فقط ترجمه متون درس ۱ تا ۸ ( ۱٫۸۹ مگابایت )

★ درس ۱ ( ۳٫۷۵ مگابایت )

★ درس ۲ ( ۵٫۹۵ مگابایت )

★ درس ۳ ( ۳٫۵۷ مگابایت )

★ درس ۴ ( ۲٫۸۰ مگابایت )

★ درس ۵ ( ۳٫۵۳ مگابایت )

★ درس ۶ ( ۲٫۷۰ مگابایت )

★ درس ۷ ( ۲٫۶۰ مگابایت )

★ درس ۸ ( ۳٫۳۱ مگابایت )


فارسی دهم

★ درس ۱ ( ۳٫۷۳ مگابایت )

★ درس ۲ ( ۱٫۵۱ مگابایت )

★ درس ۳ ( ۱٫۸۲ مگابایت )

★ درس ۴ ( ۵٫۹۵ مگابایت )

★ درس ۵ ( ۱٫۵۴ مگابایت )

★ درس ۶ ( ۱٫۷۰ مگابایت )

★ درس ۷ ( ۵۰۶ کیلوبایت )

★ درس ۸ ( ۵۶۹ کیلوبایت )

★ درس ۹ ( ۴۴۲ کیلوبایت )

★ درس ۱۰ ( ۴۰۲ کیلوبایت )

★ درس ۱۱ ( ۵۰۸ کیلوبایت )

★ درس ۱۲ ( ۵۱۸ کیلوبایت )

★ درس ۱۳ ( ۵۳۶ کیلوبایت )

★ درس ۱۴ ( ۴۵۲ کیلوبایت )

★ درس ۱۶ ( ۵۸۲ کیلوبایت )

★ درس ۱۷ ( ۴۷۱ کیلوبایت )

★ درس ۱۸ ( ۵۰۱ کیلوبایت )


نگارش دهم

★ انشاهای کتاب نگارش (۴۶۸ کیلوبایت )


زبان انگلیسی دهم

★ درس ۱ ( ۹٫۵۶ مگابایت )

★ درس ۲ ( ۷۷۸ کیلوبایت )

★ درس ۳ ( ۷۵۰ کیلوبایت )

★ درس ۴ ( ۶۳۸ کیلوبایت )


کتاب کار زبان انگلیسی دهم

★ درس ۱ کتاب کار ( ۵٫۲۸ مگابایت )

★ درس ۲ کتاب کار ( ۵۱۰ کیلوبایت )

★ درس ۳ کتاب کار ( ۴۵۰ کیلوبایت )

★ درس ۴ کتاب کار ( ۵۰۱ کیلوبایت )


جغرافیا دهم


دین و زندگی دهم

★ کل کتاب دین و رندگی دهم( ۴٫۷۴ MB )

★ کل کتاب دین و زندگی دهم/ سری دوم با حل متفاوت ( ۵۶۸ KB )


آمادگی دفاعی دهم


هندسه دهم (ریاضی)

★ فصل ۱ ( ۱٫۰۹ مگابایت )

★ فصل ۲ ( ۱٫۴۰ مگابایت )

★ فصل ۳ ( ۱٫۶۹ مگابایت )

★ فصل ۴ ( ۷۳۵ کیلوبایت )

★ گام به گام کل کتاب نسخه دست نویس ( ۱۳٫۷ مگابایت )


عربی دهم (انسانی)

★ گام به گام ترجمه درس ۱ تا ۸ کامل ( ۲٫۰۵ مگابایت )

★ درس ۱ ( ۳٫۹۶ مگابایت )

★ درس ۲ ( ۷٫۰۷ مگابایت )

★ درس ۳ ( ۵٫۶۶ مگابایت )

★ درس ۴ ( ۶٫۱۵ مگابایت )

★ درس ۵ ( ۳٫۰۴ مگابایت )

★ درس ۶ ( ۲٫۰۱ مگابایت )

★ درس ۷ ( ۲٫۴۴ مگابایت )

★ درس ۸ ( ۲٫۰۶ مگابایت )


ریاضی و آمار دهم (انسانی)

★ فصل ۱ ( ۸٫۹۸ مگابایت )

★ فصل ۲ ( ۱۲٫۸ مگابایت )

★ فصل ۳ ( ۲٫۰۳ مگابایت )

★ فصل ۴ ( ۱٫۲۳ مگابایت )

★ فصل ۵ ( ۱٫۸۳ مگابایت )

★ کل کتاب با حل دست نویس ( ۳۷٫۷ مگابایت )


منطق دهم (انسانی)


اقتصاد دهم (انسانی)

★ کل کتاب اقتصاد ( ۲٫۳۳ MB )


آزمایشگاه علوم دهم (تجربی)


تاریخ دهم (انسانی)

★ فصل ۱ و ۲ و ۳ ( ۴٫۹۱ مگابایت )

★ فصل ۴ و ۵ و ۶ ( ۴٫۰۱ مگابایت )

★ فصل ۷ و ۸ و ۹ ( ۹۷۶ کیلوبایت )

★ فصل ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶  ( ۸۰۰ کیلوبایت )

★ فصل ۱ تا ۱۶ کامل سری دوم با حل متفاوت ( ۷۴۳ کیلوبایت )

★ فصل ۱ تا ۱۶ کامل سری سوم با حل متفاوت ( ۱٫۰۲ مگابایت )


زیست دهم (تجربی)

★ فصل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ( ۱٫۱۵ مگابایت )

★ فصل ۵ و ۶ و ۷ ( ۱٫۴۰ مگابایت )

★ فصل ۱ تا ۷ کامل با حل متفاوت ( ۹۸۱ کیلوبایت )


هنوز دیدگاهی ثبت نشده. شما اولین نفری باشید که درباره این مطلب نظر می دهد.
ارسال یک دیدگاه

ارسال یک دیدگاه